Till innehåll på sidan

Tätorter 1990

Serie:
MI38 - Småorter och tätorter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
ISBN:
ISSN:
1654-3823 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
1992-02-16
Förfrågningar:

Marianne Eriksson

010-479 47 36

Marianne.eriksson@scb.se