Till innehåll på sidan

Px-program

Filformatet px är ett standardformat för statistikfiler och används av en stor grupp statistikbyråer. Det finns ett paket av programvaror för detta format: PxWin, PxWeb, PxApi och PxEdit.

PxWin

PxWin är en applikation som är utvecklad på SCB. Den kan användas till att göra urval, beräkna summor, göra diagram, hämta tabeller via PxWeb:s Api med mera. Filer i px-format kan laddas ner från Statistikdatabasen eller från någon annan PxWeb-databas.

PxWeb

Du kan använda programmet PxWeb för att publicera SCB:s eller din egen statistik i en databas på webben. PxWeb är sedan den 1 januari 2016 gratis för kommuner och myndigheter. Det kan fås genom att du mejlar in en ansökan till oss:

px@scb.se

PxEdit

PxEdit utvecklas på Finlands statistikbyrå och kan laddas ner gratis på deras webbplats. I PxEdit kan du bearbeta dina px-filer på många olika sätt. 

Px-formatet innehåller metadata (variabeltexter, koder, källa, datum m.m.) och data. Det kan hantera flerdimensionella data. 

Px-filer används inom Px-programmen och är uppbyggt av ett flertal nyckelord.

Läs om Px-filformatet