Till innehåll på sidan

Vi ger samhället användbar statistik att lita på

Ny statistik, publiceras vardagar 8.00

Fler statistiknyheter Kommande statistik
Folkmängd 10 520 558

november 2022

Inflationstakt enligt KPIF 10,2 %

december 2022 jämfört med samma period föregående år

Inflationstakt enligt KPI 12,3 %

december 2022 jämfört med samma period föregående år

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,6 %

kvartal 3 2022 jämfört med föregående period

Nyckeltal bild