Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige

Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

Nyckeltal för Sverige

Totala utgifter

175 825

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Totalt antal årsverken

95 463

årsverken

Referenstid: 2020

Totalt antal årsverken av forskare

80 089

årsverken

Referenstid: 2020

Företagssektorns utgifter inom transportmedelsindustri

31 878

miljoner kronor

Referenstid: 2019

Offentliga sektorns utgifter inom hälso- och sjukvård

4 510

miljoner kronor

Referenstid: 2019

Universitets- och högskolesektorns årsverken inom naturvetenskap

5 473

årsverken

Referenstid: 2019

Statistiknyheter

Forskning och utveckling i Sverige 2020

2021-10-28

Under 2020 ökade utgifterna för forskning och utveckling (FoU) i Sverige. Företagssektorn driver utvecklingen. Även antalet årsverken ökar, dock syns minskningar när det kommer till andelen årsverken som utförs av extern personal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Forskning och utveckling i Sverige 2020 – preliminär statistik Rapport 2021-07-08
Forskning och utveckling i Sverige 2019 Rapport 2021-03-25
Artificiell intelligens (AI) i Sverige 2019 Rapport 2020-11-25
Forskning och utveckling i Sverige 2019 – preliminär statistik Rapport 2020-07-10
Forskning och utveckling i Sverige 2018 Rapport 2019-07-15
Forskning och utveckling i Sverige 2017 Rapport 2019-03-14
Forskning och utveckling i Sverige 2015. En översikt SM 2017-04-26

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0301