Till innehåll på sidan

Forskare

Undersökningar om Forskare

Personal vid universitet och högskolor

Statistiken visar antal anställda vid universitet och högskolor indelade efter anställningskategori, forskningsområde, forskningsämnesgrupp, ålder, kön, utbildningsnivå och anställningsform.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Anställda Forskare Forskning och utveckling Universitet och högskola Lärare

Forskning och utveckling i Sverige

Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Forskare Forskning och utveckling Investeringar Utgifter