Till innehåll på sidan

Nomenklatur för regionala indelningar

I Sverige finns en mängd olika regionala indelningar. I publikationsserien Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) finns information om de officiella indelningarnas nomenklaturer och koder med mera.