Till innehåll på sidan

It

Undersökningar om It

Företagens utgifter för IT

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar utgifter och investeringar i hård och mjukvara inom företagssektorn. Undersökningen är en årlig urvalsundersökning och resultaten redovisas främst efter storlek och näringsgren.

Företagsekonomi, It

Befolkningens it-användning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar privatpersoners tillgång till och användning av it, som dator och internet i hemmet, till exempel utifrån ålder. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du på Eurostats webbplats kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU.

Elektronisk handel, Innovationer, It, Digitala plattformar, Internet, Digitalisering