Till innehåll på sidan

Landyta

Undersökningar om Landyta

Land- och vattenarealer

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar land- och vattenarealer för kommuner, län och riket. Vattenarealerna är uppdelade på inlandsvatten (sjöar och vattendrag), de fyra stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) och havsvatten ut till territorialgränsen.

Areal, Hav, Land, Landyta, Sjöar