Till innehåll på sidan

Areal

Undersökningar om Areal

Arealförhållanden

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat landareal och skogsmark per län fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen, produktiv skogsmarksareal per län fördelad på åldersklasser respektive huggningsklasser och areal äldre skog.

Areal, Miljö, Skog, Skogsmark

Land- och vattenarealer

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar land- och vattenarealer för kommuner, län och riket. Vattenarealerna är uppdelade på inlandsvatten (sjöar och vattendrag), de fyra stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) och havsvatten ut till territorialgränsen.

Areal, Hav, Land, Landyta, Sjöar