Till innehåll på sidan

Medellivslängd

Artiklar om Medellivslängd

Stor minskning av medellivslängden under 2020

Sveriges medellivslängd sjönk ovanligt mycket under 2020, i hög utsträckning på grund av att många äldre avled i covid-19. Allra mest sjönk medellivslängden bland utrikes födda män med förgymnasial utbildningsnivå.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demografi Medellivslängd Dödstal

Testa SCB:s kommunapp

Hur många bor i din kommun? Hur många har ett jobb? Hur mycket tjänar de? Vad används marken i kommunen till? Få snabba svar på flera frågor och jämför olika kommuner i SCB:s app ”Kommuner i siffror”.

Övrigt Etiketter: Arbetslöshet Befolkning Bostadspriser Kvinnor och män Lön Medellivslängd Tätorter Valdeltagande Om SCB

Bättre hälsa ger längre liv för män

Under lång tid gjorde mäns högre användning av alkohol och tobak att deras medellivslängd ökade långsammare än kvinnors. Men sedan millennieskiftet har en bättre hälsa gjort att männens livslängd ökat betydligt snabbare än kvinnornas.

Övrigt Etiketter: Befolkning Hälsa och ohälsa Medellivslängd Historia

Medellivslängden i Sverige

Medellivslängden för män i Sverige är drygt 81 år. För kvinnor är den nästan 85 år, alltså nästan fyra år högre. Sedan slutet av 1970-talet har männens livslängd ökat mer än kvinnornas. Det innebär att skillnaden mellan mäns och kvinnors medellivslängd har minskat från 6,1 år 1980 till 3,6 år 2021.

Snabba fakta Etiketter: Befolkning Medellivslängd

Pandemier påverkar medellivslängden

Coronapandemin väcker frågor om vad som kan hända med medellivslängdens utveckling. SCB har tittat på hur det sett ut under andra kriser.

Övrigt Etiketter: Hälsa och ohälsa Medellivslängd Corona

Så blev vi 8 miljoner fler än 1750

Sveriges folkmängd har ökat i stadig takt de senaste 260 åren samtidigt som antalet barn som föds per kvinna och antalet som dör förändrats drastiskt. Antalet födda och döda speglar olika förutsättningar i olika tider, men utvecklingen mot färre barn per kvinna och lägre dödlighet följer ett tydligt mönster som kan observeras över hela världen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demografi Medellivslängd

Hundraåringar värda att fira

På bilden firas Maria Pettersson från Uddevalla på sin 100-årsdag i augusti 1955. En dag hon förmodligen inte förväntade sig att fira när hon växte upp. Då hon föddes på 1850-talet var den förväntade livslängden nämligen endast 53,24 år för kvinnor. Lågt med dagens mått, men ändå betydligt högre än männens förväntade livslängd som var 46,44 år.

Övrigt Etiketter: Hälsa och ohälsa Medellivslängd Historia

Hög medellivslängd i Sverige

Sverige har länge haft en hög medellivslängd. År 2015 var den 84,0 år för kvinnor och 80,4 år för män och jämfört med många andra länder är det högt. Ökningen av medellivslängden har dock varit svag i Sverige och under den senaste femårs­perioden har flera andra länder passerat Sverige.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Kvinnor och män Medellivslängd Europa

Medellivslängd – mått med gamla anor

Uppgifter om medellivslängd väcker ofta intresse. Enkelt att räkna fram, skulle man kunna tro. Men det korrekta måttet består av beräkningar i flera steg, med utgångspunkt i befolkningens storlek och antal avlidna i olika åldrar.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Medellivslängd Statistikskolan