Till innehåll på sidan

Regional statistik och kartor

Här hittar du främst information om olika regionala indelningar och dess gränser samt data som kan kopplas till ett geografiskt läge.

Regionala indelningar

SCB ansvarar för de geografiska indelningar som används generellt i redovisning av statistik. Här visas nuvarande indelningar, men även förändringar som gjorts över tiden.

Regionala indelningar

REGINA – uttagssystemet för regionala indelningar

Med uttagssystemet REGINA kan du följa de regionala indelningarnas utveckling i Sverige. REGINA har också en visningstjänst där du kan se de olika indelningarnas gränser för det år du väljer.

Till REGINA

Regionala korttidsindikatorer

Här finns en förteckning över kvartals- och månadsstatistik på länsnivå som kan belysa regional ekonomisk aktivitet.

Regionala korttidsindikatorer

Geodata

Geodata är beskrivningar av sådant som har ett geografiskt läge, till exempel en ort. Det kan också vara verksamheter eller befolkning kopplat till en viss plats. Här hittar du information om SCB:s öppna geodata, avgiftsbelagda geodata samt information om hur Inspire-direktivet reglerar utbytet av geodata i Europa.

Geodata

Kartor

Med hjälp av ett kartverktyg kan du visualisera statistik på karta. Genom att statistiken kopplas till exempelvis olika regionala indelningar, bland annat per demografiskt statistikområde (DeSO), så kan områden färgas in utifrån värden eller förses med symboler. 

Kartor  

Kommuner i siffror

Vi har stora mängder statistik om Sveriges 290 kommuner. I webbappen Kommuner i siffror kan du snabbt och enkelt ta fram valda delar av statistiken, och jämföra olika kommuner med varandra.

Kommuner i siffror

Kontakt