Till innehåll på sidan

Olyckor

Undersökningar om Olyckor

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken beskriver personer som vårdats på sjukhus för en skada, förgiftning eller till följd av en yttre orsak (omständighet). Fördelningar över skadediagnoser och yttre orsaker redovisas.

Hälsa och ohälsa, Olyckor, Patienter, Hälso- och sjukvård