Till innehåll på sidan

Hälsa och ohälsa

Undersökningar om Hälsa och ohälsa

Statistik om amning

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar statistik om amning av barn under det första levnadsåret vid sex mättillfällen.

Barn, Familj, Hälsa och ohälsa, Amning

Statistik om nyupptäckta cancerfall

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar bland annat antal diagnostiserade tumörer och antal diagnostiserade tumörer per 100 000 invånare per år för olika typer av cancer fördelat på ålder och kön.

Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård

Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar bland annat antalet patienter som vårdats, fördelat på sjukdomsgrupper, ålder och kön.

Hälsa och ohälsa, Patienter, Hälso- och sjukvård

Statistik om hjärtinfarkter

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antal personer som vårdats i sluten vård för akut hjärtinfarkt och uppgifter om avlidna med hjärtinfarkt som dödsorsak efter ålder, kön och län.

Födda och döda, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken beskriver personer som vårdats på sjukhus för en skada, förgiftning eller till följd av en yttre orsak (omständighet). Fördelningar över skadediagnoser och yttre orsaker redovisas.

Hälsa och ohälsa, Olyckor, Patienter, Hälso- och sjukvård

Fosterskador och kromosomavvikelser

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar fosterskador och kromosomavvikelser hos nyfödda barn, både levande födda och dödfödda, och hos foster vid graviditeter avbrutna på grund av fosterskador.

Barn, Födda och döda, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård

Aborter

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar verkställda aborter fördelat efter abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter, kvinnans ålder och kommun.

Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Reproduktion

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar hur många personer som fått kommunal hälso- och sjukvård bland annat fördelat på ålder och kön.

Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Omsorg, Äldreomsorg

Statistik om dödsorsaker

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar bland annat dödsorsaker fördelat på ålder och kön och dödsorsaker under första levnadsåret fördelat på ålder och kön.

Födda och döda, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård

Statistik om läkemedel

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar bland annat uppgifter om antal patienter och totala kostnader för olika substanser och läkemedelsgrupper.

Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Läkemedel

Hälsoräkenskaper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat hälso- och sjukvårdsutgifter efter ändamål, finansiär, och producentgrupp totalt och i relation till BNP. Senaste publicerade året är att betraktas som preliminärt. Samtliga värden är i löpande priser.

BNP, Hushåll, Hälsa och ohälsa, Offentlig ekonomi

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Fritid, Hälsa och ohälsa, Inkomst, Sysselsatta, Utbildning, Välfärd, Funktionsnedsättning

Integration – statistik och analys

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda inom områden som arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, boende, hälsa och demokrati. Statistiken publiceras i Statistikdatabasen och i årliga analysrapporter.

Arbete, Arbetsmarknad, Demografi, Demokrati, Hälsa och ohälsa, In- och utvandring, Inkomst, Integration

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur barn i åldern 12–18 år har det (10–18 år före 2015). Vi frågar barnen bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

Barn, Ekonomi, Fritid, Hälsa och ohälsa, Skola

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken innehåller arbetsmarknadsstatus för samtlig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och specialistbevisinnehavare, samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Anställda, Arbete, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Sysselsatta, Yrke

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar statistik över föräldrars rökvanor vid två tillfällen, när barnet är mellan noll och fyra veckors ålder och andra gången när barnet är cirka åtta månader.

Barn, Familj, Hälsa och ohälsa, Rökning