Till innehåll på sidan

Prisnivå

Undersökningar om Prisnivå

Köpkraftspariteter (PPP)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP), mäter prisskillnaden på jämförbara varor och tjänster mellan länder. PPP används för att jämföra länders BNP och för att skapa prisnivåindex (PNI) för att kunna jämföra prisnivåer och levnadskostnader mellan länder.

BNP, Index, Köpkraft, Prisnivå, Växelkurs