Till innehåll på sidan

Sysselsatta

Artiklar om Sysselsatta

Sysselsättning i Sverige

För år 2021 var sysselsättningsgraden totalt 67,3 procent. Sysselsättningsgraden för män är generellt högre än för kvinnor.

Snabba fakta Etiketter: Arbetskraft Arbetsmarknad Sysselsatta

Hög sysselsättning för nyligen examinerade i Sverige

För att klara EU:s sysselsättningsmål är det viktigt att nyligen examinerade får ett arbete. Tydliga skillnader finns mellan länder och inom länder, både vad gäller kvinnor och mäns sysselsättning och mellan olika utbildningsnivåer. I Sverige är sysselsättningen bland nyligen examinerade hög och skillnaderna mellan olika grupper små.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Sysselsatta Högskola

Lägre andel förvärvsarbetande bland utrikes födda i Norden

Utrikes födda har en lägre förvärvsfrekvens än inrikes födda i alla nordiska länder. Genom att redovisa olika bakgrundsfaktorer kan mer rättvisande jämförelser göras mellan länderna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Integration Sysselsatta

Få länder når upp till mål om sysselsättning och barnomsorg

För att göra det lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv finns det mål inom EU för tillgång till barnomsorg. Det finns tydliga skillnader mellan länder, både vad gäller sysselsättning och tillgång till barnomsorg.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Familj Sysselsatta

Var femte arbetslös avvaktar att påbörja ett arbete

Arbetslösheten består till stor del av personer som är arbetssökande. Men man räknas också som arbetslös när man avvaktar att påbörja ett arbete inom tre månader. Avvaktarna består framförallt av ungdomar och studenter som under våren inväntar ett sommarjobb.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad Sysselsatta

AKU beskriver den svenska arbetsmarknaden

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) beskriver den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen är ett viktigt underlag för politiska beslut som handlar om arbetsmarknad, sysselsättning och ekonomi. AKU genomförs en gång per månad.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetade timmar Arbetskraft Arbetslöshet Sysselsatta

Sysselsättningen ökar snabbare än befolkningen

Under fjärde kvartalet 2017 uppgick enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 052 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,0 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetskraft Arbetslöshet Sysselsatta

Bättre etablering på arbetsmarknaden bland utbytesstudenter

Cirka 15 procent av alla examinerade från en svensk högskola har studerat utomlands. Majoriteten av dem har ordnat studierna på egen hand. Andelen med etablerad ställning på arbetsmarknaden är dock högst för de som varit utomlands inom ramen för ett utbytesprogram och sämre för de som ordnat studierna på egen hand.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Studenter Sysselsatta Utbildning

Lägre sysselsättning för personer med låg utbildningsnivå

Personer med låg utbildningsnivå är sysselsatta i mindre utsträckning än personer med högre utbildningsnivå, och skillnaderna har ökat under de senaste tio åren. Inom gruppen med låg utbildningsnivå är skillnaden i sysselsättning mellan män och kvinnor större än bland personer med högre utbildningsnivå.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Sysselsatta Utbildningsnivå