Till innehåll på sidan

Läkemedel

Undersökningar om Läkemedel

Statistik om läkemedel

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar bland annat uppgifter om antal patienter och totala kostnader för olika substanser och läkemedelsgrupper.

Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Läkemedel