Till innehåll på sidan

Besöksnäring

Undersökningar om Besöksnäring

Inkvarteringsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtverket

Statistiken visar månadsvis gästnätter, kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige. Statistiken publiceras på länsnivå, men kan brytas ned till låg regional nivå.

Besöksnäring, Företagsekonomi, Gästnätter, Hotell, Omsättning, Turism