Till innehåll på sidan

Klimatgaser

Undersökningar om Klimatgaser

Utsläpp och upptag av växthusgaser

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.

Miljö, Utsläpp, Klimatgaser, Växthusgaser

Miljöräkenskaper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Bränsle, Grön ekonomi, Konsumtion, Miljö, Skatt, Utsläpp, Klimatgaser, Växthusgaser