Till innehåll på sidan

Entreprenörskap

Undersökningar om Entreprenörskap

Nystartade företag, kvartal

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Statistiken visar tillkomsten av företag med genuint nystartad verksamhet inom olika regioner och näringsgrenar.

Företag, Entreprenörskap