Till innehåll på sidan

Inrikes flyttning

Artiklar om Inrikes flyttning

Befolkningen koncentreras till allt färre kommuner

Vid slutet av 2021 uppgick Sveriges folkmängd till knappt 10,5 miljoner personer. Mer än hälften av invånarna bodde i någon av de 33 folkrikaste kommunerna, vilka tillsammans utgjorde mindre än en tiondel av landets yta.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Inrikes flyttning

Flest flyttar i närområdet

Borta bra men nära bäst. Så kan många av de 1,4 miljoner människor som bytte adress under 2021 ha resonerat. Nästan hälften av flyttningarna gjordes nämligen i närområdet och flyttlasset behövde för dem inte gå mer än fem kilometer.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Inrikes flyttning

Stora skillnader i flyttmönster bland flyktingar i Sverige

De flesta av de 70 000 flyktingar och deras anhöriga som Sverige tog emot 2016 bodde kvar i samma kommun tre år senare. Sigtuna hade högst andel utflyttade, Västerås lägst. Det visar statistik från SCB.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Integration Inrikes flyttning Flyktingar

Höginkomsttagare flyttar till samma område

De med högst inkomster flyttar ofta till områden där många höginkomsttagare redan bor. Det blir särskilt tydligt i Stockholm. Där var inkomsterna högst bland de som flyttade till Norrmalm under åren 2013–2016.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demografi Inrikes flyttning Städer

Barnfamiljer flyttar ofta till mammans födelselän

Under 2017 flyttade mer än 1,2 miljoner personer inom Sverige. För de barn under sju år som flyttade från sitt födelselän gick flytten i hälften av fallen till ett län som minst en av barnets föräldrar är född i. Flytten gick oftare till mammans födelselän än till pappans.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Familj Inrikes flyttning

Flest flyttar i augusti

Under 2017 flyttade 1,2 miljoner personer inom Sverige. De längre flyttarna mellan två län görs främst av yngre personer. Under augusti så sker de flesta flyttarna under ett år i Sverige.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Inrikes flyttning

Var tredje ung kvinna flyttade under 2016

Under 2016 flyttade över 1,2 miljoner personer inom Sverige. Det var särskilt vanligt att unga vuxna flyttade. Av alla kvinnor födda mellan 1991 och 1996 bytte drygt var tredje adress under 2016. De vanligaste flyttningarna är lokala och närmare två av tre ägde rum inom en kommun.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning In- och utvandring Inrikes flyttning Regionalt

Flyktingar flyttar ofta till Stockholmsområdet

Att hitta boende och arbete präglar flyktingars första tid i Sverige. Det syns inte minst på deras flyttmönster. Flyktingar med anvisat boende flyttar i större utsträckning än de som ordnade sitt eget boende vid invandringen, och många flyttar går till Stockholmsområdet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Inrikes flyttning Integration och segregation Flyktingar

Dagens urbanisering – inte på landsbygdens bekostnad

Befolkningen i tätorterna fortsätter att öka samtidigt som landsbygdens befolkning nästan är oförändrad. Urbaniseringen sker inte längre genom stora omflyttningar från landsbygden till städerna. Tätorterna växer främst genom invandring och fler födda.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Glesbygd Inrikes flyttning Integration och segregation