Till innehåll på sidan

Höginkomsttagare flyttar till samma område

Publicerad: 2018-12-18

De med högst inkomster flyttar ofta till områden där många höginkomsttagare redan bor. Det blir särskilt tydligt i Stockholm. Där var inkomsterna högst bland de som flyttade till Norrmalm under åren 2013–2016.

Hur vi flyttar kan påverka medelinkomsten i olika stadsdelar. Den kan antingen bli högre eller lägre beroende på vilka personer som flyttar in eller ut från stadsdelen. Om de som flyttar in till en stadsdel tjänar mindre än de som flyttar ut minskar medelinkomsten och tvärtom.

I Sverige finns ett samband mellan personers inkomst och medelinkomsten i bostadsområdet dit de flyttar. Medelinkomsten är högre bland de som flyttar till områden med högre inkomster, och lägre bland de som flyttar till områden med lägre inkomster. Hur detta påverkar medelinkomsten i olika stadsdelar skiljer sig åt mellan olika kommuner.

Ett exempel som är intressant att titta på är Stockholm, eftersom flest flyttningar sker i denna stad. Flyttmönstren i Stockholm 2013–2016 har gett effekter på medelinkomsten i de olika stadsdelarna.

Flest flyttar till Södermalm

Högst antal inflyttare hade Södermalm, 24 100 personer. Samtidigt flyttade 20 400 personer från stadsdelen under åren 2013–2016. Det blev totalt 3 700 nya invånare till Södermalm under de tre åren.

Under denna period var inflyttningarna fler än utflyttningarna i Stockholms samtliga stadsdelar, förutom i Spånga-Tensta där utflyttningarna var fler. Inflyttningen var däremot större än utflyttningen även i Spånga-Tensta om vi räknar med alla personer som är yngre än 20 och äldre än 64 år.

Inflyttningarna hade som störst påverkan på Hägersten-Liljeholmen och Östermalm. De stadsdelarna fick fler än 5 000 personer under perioden.

Flyttar 2013–2016

Antal personer i åldern 20–64 år per stadsdel i Stockholms kommun.

StadsdelsnämndPersoner som
flyttat till
området
Personer som
flyttat från
området
Nettoflyttning
(Inflyttare -
Utflyttare)
Folkmängd
20-64 år den
31 december
2016
Bromma 15 400 11 200 4 200 47 500
Enskede-Årsta-Vantör 20 000 16 700 3 300 64 000
Farsta 10 100 8 300 1 800 34 500
Hägersten-Liljeholmen 19 200 14 100 5 000 57 700
Hässelby-Vällingby 12 200 9 300 2 900 43 700
Kungsholmen 17 100 14 000 3 100 47 800
Norrmalm 16 300 13 500 2 900 47 300
Rinkeby-Kista 9 100 7 600 1 500 30 600
Skarpnäck 8 800 8 100 700 30 100
Skärholmen 6 400 5 300 1 100 22 200
Spånga-Tensta 6 000 6 200 ‑200 22 400
Södermalm 24 100 20 400 3 700 84 200
Älvsjö 4 500 3 800 800 16 200
Östermalm 17 600 12 000 5 700 46 500

Källa: Registret över totalbefolkningen och STATIV

Högst medelinkomst på Norrmalm

Det finns skillnader i inkomst mellan Stockholms olika stadsdelar. Högst medelinkomst hade personer bosatta i de centrala stadsdelarna och i Bromma under 2013–2016. Allra mest tjänade de som bodde på Norrmalm, 461 000 kronor per år i genomsnitt.

Lägst var inkomsterna i Rinkeby-Kista och Skärholmen. Här var medelinkomsten ungefär hälften av medelinkomsten på Norrmalm, 221 000 respektive 228 000 kronor per år.

Mellan år 2013–2016 hade utflyttare en högre inkomst än inflyttare i samtliga områden, utom i Bromma och Älvsjö.

Lägst medelinkomst i Rinkeby-Kista

Störst inkomstskillnader mellan in- och utflyttare fanns i stadsdelar med lägst inkomster, Rinkeby-Kista och Skärholmen. De som flyttade hit var också de som hade lägst inkomster bland inflyttare. I snitt tjänade personer som flyttade till Rinkeby-Kista 187 000 kronor per år 2016. De som flyttade från stadsdelen tjänade i snitt 250 000 kronor per år 2016.

Det innebär att medelinkomsten bland de personer som flyttade till Rinkeby-Kista var 64 000 kronor lägre än medelinkomsten bland de som flyttade ut från samma stadsdel.

Även i Skärholmen var inkomstskillnaden mellan in- och utflyttare negativ. De som flyttade till Skärholmen tjänade i snitt 63 000 kronor mindre än de som flyttade därifrån. 

Medelinkomst år 2016

Förvärvsinkomst för personer i åldern 20–64 år per stadsdel i Stockholms kommun.

StadsdelsnämndPersoner som
flyttat till
området,
2013–2016
Personer som
flyttat från
området,
2013–2016
Skillnad i
medelinkomst:
Inflyttare – Utflyttare
Medelinkomst
20-64 år
i området, 2016
Bromma 353 000 342 000 11 000 440 000
Enskede-Årsta-Vantör 279 000 305 000 ‑26 000 318 000
Farsta 258 000 283 000 ‑25 000 303 000
Hägersten-Liljeholmen 314 000 336 000 ‑22 000 357 000
Hässelby-Vällingby 251 000 280 000 ‑28 000 314 000
Kungsholmen 387 000 422 000 ‑35 000 439 000
Norrmalm 398 000 456 000 ‑58 000 461 000
Rinkeby-Kista 187 000 250 000 ‑64 000 221 000
Skarpnäck 288 000 309 000 ‑21 000 323 000
Skärholmen 185 000 248 000 ‑63 000 228 000
Spånga-Tensta 236 000 261 000 ‑24 000 294 000
Södermalm 342 000 364 000 ‑22 000 391 000
Älvsjö 321 000 319 000 2 000 396 000
Östermalm 369 000 390 000 ‑21 000 454 000

Källa: Registret över totalbefolkningen och STATIV

Medelinkomsten höjdes i Bromma och Älvsjö

Inflyttare hade också lägre inkomst än utflyttare i stadsdelarna med högre inkomst. I snitt tjänade de som flyttade in till Norrmalm 58 000 kronor mindre än de som flyttade ut. Det är en nästan lika stor skillnad som i Rinkeby-Kista och Skärholmen.

Samtidigt så var medelinkomsten bland de som flyttade till Norrmalm högst bland alla inflyttare. Det innebär att även om inflyttare har lägre inkomst än utflyttare är medelinkomsten i området fortfarande hög. Det beror på att det är personer med hög inkomst som flyttar in.

Bromma och Älvsjö var de enda två stadsdelar där inflyttare tjänade mer än utflyttare. Personer som flyttade till Bromma tjänade i snitt 11 000 kronor per år mer än de som flyttade ut. I Älvsjö var inkomstskillnaden mellan in- och utflyttare endast 2 000 kronor.

Skribent: Filippa Annersten, praktikant 2018 

Fakta

Personer folkbokförda i en av Stockholms kommuns stadsdelsnämnder vid årsskifte 2013 eller 2016 inkluderades i studien. Åldersgruppen definieras som personer i åldrarna 20–64 år den 31 december 2016. Personer som varit folkbokförda i Stockholms kommun år 2013 och som avled, inte tillhörde någon stadsdelsnämnd år 2016, eller utvandrade från Sverige mellan 2013 och 2016 exkluderades.

Medelinkomst definieras som den genomsnittliga sammanlagda förvärvsinkomsten år 2016 för den studerade åldersgruppen. Personer med noll kronor i förvärvsinkomst inkluderades i urvalet.

Kontakt

Anna Nyman, utredare

Telefon
010-479 45 94
E-post
anna.nyman@scb.se

Vitor Miranda

Telefon
010-479 43 44
E-post
vitor.miranda@scb.se