Till innehåll på sidan

Flygplatser

Undersökningar om Flygplatser

Luftfartsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.

Flygplatser, Godstransport, Persontransport, Flyg