Till innehåll på sidan

Säsongrensning avslöjar utvecklingen

Publicerad: 2017-03-27

I den här artikeln om statistiska metoder berättar metodstatistiker Yingfu Xie om säsongvariationer och säsongrensning.

Nationalräkenskaperna vid SCB publicerar varje kvartal en skattning av den svenska bruttonationalprodukten (BNP). Diagrammet nedan visar hur BNP varierar över kvartalen mellan 2006 och 2015. Det verkar finnas ett mönster. Yingfu Xie som är metodstatistiker vid Metodenhet företag och organisationer, Stockholm förklarar:

– BNP är alltid lägst under det tredje kvartalet. Produktionen av varor och tjänster är lägre då, eftersom de flesta har sin sommarsemester under den delen av året.

BNP kvartsvis i miljarder kronor 2006–2016

Diagram: BNP kvartsvis i miljarder kronor 2006–2016

Svängningar i en tidsserie som återkommer varje år med ett liknande mönster kallas för säsongvariationer. Säsongvariationer i statistiken kan orsakas av årstidernas skiftningar eller återkommande helgdagar och semesterperioder under året.

Så fungerar säsongrensning

Vid analys av en tidsserie är det bra att ha möjlighet att lyfta bort säsongvariationen. Säsongrensning är en samlingsterm för de metoder vi använder för att ta bort säsongvariationen från en tidsserie.

– Om det sker en förändring av den svenska ekonomin mellan andra och tredje kvartalet ett år, vill vi kunna upptäcka och analysera förändringen utan att behöva ta hänsyn till semesterperiodens inverkan. Det är också lättare att se de långsiktiga trenderna i en tidsserie om säsongvariationen tas bort. Det är viktigt vid prognosarbete.

– När vi vrider ner reglaget för diskanten på hemmastereon tillämpas ett filter som filtrerar bort de snabbare svängningarna från ljudvågorna. Effekten blir att de högre tonerna i musiken får lägre volym. Vid säsongrensning tillämpas på ett liknande sätt ett filter som filtrerar bort i sammanhanget oönskade svängningar, nämligen de som tillsammans utgör säsongvariationen.

Står i centrum

Nationalräkenskaperna, arbetskraftsundersökningarna och omsättningsstatistiken är exempel på statistikprodukter som tillämpar säsongrensning.

– Vid nationalräkenskapernas publiceringar är det i dag den säsongrensade statistiken som står i centrum. Det är den som användarna är mest intresserade av.

Intervju: Gustaf Strandell

Kontakt

Yingfu Xie

Telefon
010-479 41 02
E-post
yingfu.xie@scb.se

Etiketter