Till innehåll på sidan

Kraftig prisutveckling för pizzor från pizzerior

Publicerad: 2018-12-28

Sedan 1995 har priset för pizzor från pizzerior ökat med 73 procent. Samtidigt har priset på frysta pizzor i butik minskat med 6 procent, medan priset på hembakade pizzor följer prisutvecklingen för påläggen i stor utsträckning. Under samma period har den generella prisutvecklingen i samhället, enligt KPI, ökat med 30 procent.

Prisuppgifter för pizzor från pizzerior och frysta pizzor i butik samlas in av SCB varje månad och ingår i Konsumentprisindex (KPI). Dessutom samlar SCB in prisuppgifter för de flesta livsmedel som hushållen konsumerar, vilket gör det möjligt att konstruera ett prisindex även för en hembakad pizza.

När det gäller den hembakade pizzan utgår vi från en klassisk Vesuvio med ost och skinka. Prisindexet beräknas utifrån ett standardrecept och inkluderar även en liten post för elförbrukningen vid tillagningen. För att uppskatta hur pizzans pålägg påverkar prisutvecklingen, jämförs också prisindex för några andra typer av hembakade pizzor. De så kallade pizzakit, som har blivit allt vanligare i svenska butiker, har inte använts för att beräkna de hembakade pizzornas prisindex.

Priserna ökar mest på pizzerior

Mellan 1995 och oktober 2018 har priset för pizzor från pizzerior ökat med 73 procent. Fram till 2006 utvecklades priserna i likhet med KPI för att därefter ha en högre ökningstakt de påföljande åren. Butikernas pris på frysta pizzor har däremot minskat med 6 procent sedan 1995, vilket kan jämföras med KPI som har stigit med 30 procent under samma period.

Vår hembakade Vesuvio har ökat i pris med 24 procent sedan 1995. Vid årsskiftet 2007/2008 ökade priset för den hembakade pizzan och har sedan dess utvecklats i ungefär samma takt som KPI. För en hembakad Vesuvio är det pålägget, det vill säga ost och skinka, som utgör den största delen av kostnaden. Det innebär att prisutvecklingen för en Vesuvio till stor del följer prisutvecklingen på ost och skinka.

Prisutveckling för olika pizzor

Diagram Prisutveckling för olika pizzor

Pizzaindex (1995=100)

Ett index används för att beskriva utvecklingen över tid, i det här fallet prisutveckling på pizza. Om vi antar att priset för en pizza på pizzeria var 50 kronor under 1995 skulle priset, enligt vårt prisindex, vara 87 kronor i oktober 2018. Med samma räknesätt skulle en fryspizza i butik som kostade 27 kronor 1995 kosta 25 kronor i oktober 2018. För en hembakad Vesuvio som kostade 8,60 kronor 1995 skulle priset vara 10,65 kronor i oktober 2018.

Vissa ingredienser påverkar priset mer än andra

Ost och skinka är de mest betydelsefulla ingredienserna för priset på en hembakad Vesuvio och utgör ungefär 73 procent av kostnaden, medan konserverade tomater, olivolja och mjöl står för 21 procent.

Priset på ingredienserna i pizzan har utvecklats lite olika under perioden. Sammantaget har priserna för mjöl och ost ökat med 46 procent respektive 48 procent sedan 1995. Skinkan och de konserverade tomaterna har haft en något lägre prisökning på ungefär 10 procent respektive 11 procent under motsvarande period. Samtidigt har priset på olivolja minskat med cirka 8 procent.

Vid pizzabaket används el för att koka upp tomatsåsen och grädda pizzan. Förbrukningen av el är dock relativt liten, vilket innebär att den inte påverkar pizzaindexet nämnvärt. Detsamma gäller prisutvecklingen för övriga ingredienser i den hembakade pizzan.

Topp 5 prispåverkande ingredienser för en hembakad Vesuvio

Diagram Topp 5 prispåverkande ingredienser för en hembakad Vesuvio

Pizzaindex (1995=100)

Pålägget påverkar priset för hembakad pizza mest

I och med att pålägget har en stor påverkan på priset för den hembakade pizzan har vi också tagit fram prisindex för några andra hembakade pizzor såsom Margherita, Capricciosa och Bussola.

En Margherita toppas bara med ost, en Capricciosa med ost, skinka och champinjoner och en Bussola med ost, skinka och räkor. Sedan 1995 har prisutvecklingen för dessa hembakade pizzor varit ungefär 34 procent för en Margherita, 13 procent för en Capricciosa och 31 procent för en Bussola. Detta kan jämföras med priset för en hembakad Vesuvio som ökade med 24 procent under samma tidsperiod.

En hembakad Vesuvio har alltså haft en svagare prisutveckling jämfört med en hembakad Margherita. Det beror på att skinkans prisutveckling har varit lägre än ostens. En hembakad Bussola följde prisutvecklingen för en hembakad Vesuvio fram till 2009 för att därefter ha en högre prisutveckling, till följd av ökade priser på räkor. Prisutvecklingen för en hembakad Capricciosa har varit lägre än för ovanstående pizzor då priset på champinjoner inte har ökat i samma takt.

Vill man jämföra prisutvecklingen i faktiska priser kan man säga att om priset var 5 kronor för en hembakad Margherita, 11,20 kronor för en Capricciosa och 11 kronor för en Bussola under 1995, så var priset i oktober 2018 ungefär 6,70 kronor, 12,65 kronor och 14,40 kronor för respektive pizza.

Prisutvecklingen för hembakade pizzor

Diagram Jämförelse av prisutvecklingen för hembakade pizzor

Pizzaindex (1995=100)

Fakta: Pizzaindex

Pizzaindexet beräknas som ett fastkorgsindex av ”Laspeyres-typ” där indexbasår liksom viktbasår är 1995.

De ingredienser som har inkluderats i degen och tomatsåsen för den hembakade pizzan är mjöl, vatten, jäst, olivolja, salt, krossade tomater, tomatpuré, socker, svartpeppar. Utöver det har ost, skinka, champinjoner och räkor inkluderats som pålägg och el för tillagningen.

Ingredienserna ingår inom KPI i så kallade produktgrupper för vilka prisindex beräknas månadsvis. I produktgrupperna ingår flera olika varor, som ligger nära varandra. Vi har använt produktgrupperna för att beskriva ingrediensernas prisutveckling. För ost har vi till exempel använt produktgruppen hårdost, som innehåller olika typer av hårdost. Frysta pizzor i butik ingår i en större produktgrupp, som även innehåller till exempel piroger och baguetter. Frysta pizzor utgör dock den största delen av den produktgruppen.

Kontakt

Mikael Nordin

Telefon
010-479 45 79
E-post
mikael.nordin@scb.se