Till innehåll på sidan

Intervju: Unikt långa tidsserier över levnadsförhållanden

Publicerad: 2018-03-05

I över 40 år har SCB intervjuat svenskarna om deras levnadsförhållanden. Nu blir resultaten ännu tillgängligare när SCB presenterar en rapport med tidsserier för ett urval av indikatorer som täcker hela perioden 1980-2016.

SCB har en lång historia av att samla in information om hur svenskarna bor, lever och jobbar. Redan 1975 började SCB:s intervjuare att besöka svenskar runt om i landet för att samla in data för Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), som publicerats varje år sedan dess.

– Det är ganska unikt att man har så tidiga data, säger Anne Danielsen Rackner som är utredare på Enheten för social välfärdsstatistik.

För att belysa just möjligheterna att följa hur svenskarnas levnadsförhållanden har förändrats över tid publicerar nu SCB rapporten Levnadsförhållanden 1980 till 2016 – ett urval av indikatorer. Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp med Anne Danielsen Rackner som redaktör. Den bygger på historiska data som länge varit tillgängliga, men som av olika skäl inte har kunnat jämföras på ett enkelt sätt över tid.

Skattningar och konfidensintervall

Nu har ett arbete gjorts av SCB för att ta fram skattningar och konfidensintervall på samma sätt för hela perioden tillbaks till 1980 och detta arbete är grunden för rapporten.

– Sedan år 2008 är Undersökningarna av levnadsförhållanden integrerade med den EU-gemensamma undersökningen Statistics on Income and Living Conditions, säger Anne Danielsen Rackner.

Samarbetet med omvärlden ger stora möjligheter för användarna. Nu kan man jämföra data med EU-länderna och flera andra europeiska länder. Men det har också inneburit att vi har behövt anpassa innehållet i den svenska undersökningen.

Många indikatorer håller över tid

För vissa indikatorer innebär det helt enkelt att man får ett tidsseriebrott. Men många av indikatorerna håller över tid berättar Anne Danielsen Rackner.

– Vår nya rapport är baserad på tidsserier för ett urval av indikatorer, som ett smakprov på vad man kan göra med våra data. Rapporten har också en tabellbilaga där alla som vill kan fördjupa sig ytterligare.

Resultaten redovisas uppdelat på olika bakgrundsfaktorer, som kön, ålder och inkomstnivå. Det ger möjlighet att se hur levnadsförhållanden skiljer sig åt mellan olika grupper. Till exempel när det gäller rökning så visar resultaten att på 1980-talet var andelen rökare lägst bland dem med lägst inkomster. På 2010-talet är det istället bland dem med högst inkomster man finner den lägsta andelen rökare.

– Det har varit väldigt intressant att blicka bakåt och få en bild av hur utvecklingen har sett ut under de senaste tre decennierna, säger Anne Danielsen Rackner.