Till innehåll på sidan

Kort analys

Specialistläkare vinnare när värnskatten slopas

Senast uppdaterad: 2020-01-22

Fyra av fem specialistläkare blir vinnare nu när värnskatten tas bort. Men 16 procent av dem driver företag vid sidan av och har redan kunnat minska effekten av den.

För inkomståret 2020 tas nu den extra statliga skatten på 5 procentenheter bort. I folkmun har den kallats för värnskatten. Det var en skatt som bara betalades av personer med en förvärvsinkomst som översteg den övre brytpunkten. Totalt var det 318 000 individer som översteg den 2017, med en inkomst på över 638 500 kronor. Av alla förvärvsarbetande i Sverige utgjorde de 6,5 procent.

Det finns några yrkesgrupper som särskilt vinner på att värnskatten tas bort. Specialistläkarna toppar listan. Nästan fyra av fem specialistläkare har förvärvsinkomster över brytpunkten. Det handlar om 18 810 specialistläkare.

Andra yrkesgrupper som vinner på att värnskatten tas bort är exempelvis försäljnings- och marknadschefer, verkställande direktörer, förvaltnings- och planeringschefer samt ekonomi- och finanschefer.

Yrkesgrupper över brytpunkten för värnskatt, 2017. Procent

YrkeAndel över brytpunkt
Specialistläkare79
Försäljnings- och marknadschefer57
Verkställande direktörer m.fl.54
Förvaltnings- och planeringschefer52
Ekonomi- och finanschefer51
Lednings- och organisationsutvecklare34
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik26
Företagssäljare20
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.18
Planerare och utredare m.fl.9

Källa

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS och Yrkesregistret

Yrkesgrupper över brytpunkten för värnskatt, 2017. Antal

YrkeAntal över brytpunktTotalt antal
Specialistläkare18 81023 711
Försäljnings- och marknadschefer15 66927 337
Företagssäljare15 01775 473
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.11 84264 888
Verkställande direktörer m.fl.10 74119 817
Ekonomi- och finanschefer8 26716 364
Lednings- och organisationsutvecklare6 55519 052
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik5 90222 338
Förvaltnings- och planeringschefer5 63310 756
Planerare och utredare m.fl.5 62765 606

Källa

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS och Yrkesregistret

Skatteplanering som kombinatör

Att driva ett företag vid sidan av en anställning kallas för att vara kombinatör. Genom att göra det kan man till viss del planera sin skatt. Istället för att arbeta mer hos sin ordinarie arbetsgivare har kombinatören extra inkomst via företaget. Det minskar effekten av värnskatt och den totala skatten blir lägre. En annan fördel med att driva företag är att kunna kvitta in- och utgående moms. En egenföretagare kan också köpa in arbetsverktyg i företaget, till exempel en dator och mobiltelefon.

Av de anställda som vinner på att värnskatten tas bort är 12,1 procent kombinatörer. Det går att jämföra med dem som har förvärvsinkomster under brytpunkten. Av dem är 8,7 procent kombinatörer.

Det är 40 procent vanligare att driva företag vid sidan om sin anställning för anställda som ligger över brytpunkten, än för anställda under den. En förklaring kan vara att höginkomsttagare är mer företagsamma.

Den yrkesgrupp som har flest kombinatörer är just specialistläkare. Nästan 16 procent av alla inom yrkesgruppen som ligger över brytpunkten är kombinatörer. 

Värnskatten 1995-2019

I spåren av 1990-talets kris blev nästan var femte förvärvsarbetande av med sitt jobb. Antalet förvärvsarbetande minskade med drygt 730 000 personer sedan toppnoteringsåret 1989.

I spåren av lågkonjunkturen försämrades statens finanser kraftigt. Ett sätt att förstärka statens intäkter var att införa värnskatten på 5 procentenheter för beskattningsbara förvärvsinkomster som är högre än den övre brytpunkten. Sista året för värnskatten, 2019, var övre brytpunkten en årsinkomst högre än 703 000 kronor.

Fakta

Undersökningen fokuserar på personer som anses vara anställda enligt den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) för inkomståret 2017. Individers totala förvärvsinkomst inkluderar kontantbruttolön samt arbetsrelaterade ersättningar från Försäkringskassan. Den övre brytpunkten för 2017 var 638 500 kronor.

Yrkesuppgifter har använts är SSYK 2012 och avser 2017. Individerna måste vara förvärvsarbetande på de organisationer som lämnat yrkesuppgifterna. Grupperna Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 och 2 har slagit ihop och bildar Försäljnings- och marknadschefer samt grupperna Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 och 2 har slagits ihop och bildar Ekonomi- och finanschefer.

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser