Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Mer kontanter i omlopp efter invasionen

Senast uppdaterad: 2022-10-31

Sedlar och mynt används alltmer sällan i Sverige. Det är bara i julhandelstider som användningen av kontanter brukar stiga tillfälligt. Men i år förändrades mönstret. Under våren ökade kontanter i omlopp rejält, visar statistiken.

– Förändringen mellan februari och mars sticker ut från tidsserien. Då ökade kontanter i omlopp med 7,57 procent, den enskilt största ökningen under en månad sedan år 2000, säger Tove Åkerrén Ögren, nationalekonom på SCB.

Den 24 februari inleddes den ryska invasionen av Ukraina. Under våren publicerade myndigheten MSB en undersökning som visade att den svenska allmänheten hade ökat sitt engagemang för beredskap till följd av kriget.

Tider av osäkerhet

– Ett rimligt antagande givet vad som hände under våren är att användningen av sedlar och mynt bland allmänheten också ökar i tider av osäkerhet i omvärlden, säger Tove Åkerrén Ögren.

Mängden kontanter i omlopp i Sverige har varierat under 2000-talet. I september i år cirkulerade ungefär 64 miljarder kronor i sedlar och mynt, jämfört med 82 miljarder kronor år 2000. Kontantanvändningen nådde 100 miljarder kronor under perioden kring finanskrisen 2008 och sjönk sedan ner till 54 miljarder kronor 2017.

– Under perioden 2015-2017 genomförde Riksbanken ett omfattande utbyte av sedlar och mynt, vilket kan vara en del av förklaringen till att kontanter i omlopp minskade under den perioden, säger David Nyman, nationalekonom på SCB.

Mängden kontanter i omlopp 2000-2022, miljoner kronor

large-Kontanter2 00 22.png

Mängden kontanter i omlopp 2017-2022, miljoner kronor

large-Kontanter1 17 22.png

Fakta: Om statistiken

Varje månad redovisas den totala mängden kontanter i svenska kronor som en del av SCB:s finansmarknadsstatistik.

Statistiken omfattar sedlar och mynt hos allmänheten, förutom de sedlar och mynt som banker och andra så kallade monetära finansinstitut har.

Svenska kronor i kontanter kan förstås finnas hos andra än den svenska allmänheten. Därför innebär beräkningen en viss överskattning av sedlar och mynt i Sverige, även om det utländska innehavet av kontanter bedöms vara litet i förhållande till den totala stocken av svenska sedlar och mynt.

Rättelse 14 januari 2023 avser definitionen av spridningen av kontanter, den korrekta definitionen är kontanter i omlopp.

Länkar

Finansmarknadsstatistik

Uppgång för både in- och utlåningsräntor

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB