Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Färre gifter sig än före pandemin

Senast uppdaterad: 2022-10-12

Under pandemin var det färre än vanligt som gifte sig, men trenden verkar ha hållit i sig även efter att restriktionerna släppts. Till och med augusti i år har det ingåtts 11 procent färre äktenskap än under åren före pandemin.

Restriktioner och osäkerhet påverkade oss i Sverige på många sätt under pandemin. Bland annat blev det färre bröllop. Under 2020 och 2021 var det i genomsnitt 26 procent färre som gifte sig, om man jämför med snittet för de fem år som föregick pandemin.

– Att många fick ändra sina planer under pandemin har inte lett till någon våg av äktenskap under 2022, säger Ann-Marie Persson, befolkningsstatistiker på SCB. Hittills under året har det genomförts 34 584 vigslar. Det är 11 procent färre än genomsnittet för åren 2015–2019, alltså före pandemin.

Samtidigt är det en tydlig uppgång jämfört med åren under pandemin. Under årets första åtta månader har det ingåtts 26 procents fler äktenskap än förra året.

Antal giftermål 2015–2022 efter vigselmånad

  Genomsnitt 2015–2019 2020 2021 2022
Januari 2 403 2 053 1 603 1 998
Februari 2 809 3 607 2 017 2 586
Mars 2 576 1 888 2 040 2 171
April 2 880 1 840 1 985 2 561
Maj 5 000 3 421 3 460 4 738
Juni 7 025 4 086 4 091 6 212
Juli 7 716 4 661 6 113 7 838
Augusti 8 314 5 980 6 091 6 480
September 5 012 3 517 3 976  
Oktober 3 082 3 057 3 191  
November 2 319 1 917 2 154  
December 2 445 1 564 2 174  
Summa jan-dec 51 581 37 591 38 895  
Summa jan-aug 38 723 27 536 27 400 34 584

Färre sommarvigslar 2022

Före pandemin var det vanligast att gifta sig på sommaren. Mellan 2015 och 2019 hölls i genomsnitt nästan hälften av alla vigslar under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Allra flest var vigslarna i genomsnitt i augusti, då hela 16 procent ägde rum.

I år ser utvecklingen annorlunda ut. Det är fortfarande vanligast att gifta sig under sommaren. Det var ungefär lika många som gifte sig juli som före pandemin, men betydligt färre i augusti.

Minst skillnader på hösten

Även under pandemin var det klart vanligast att gifta sig på sommaren, men det var också då pandemieffekten mot åren före blev som tydligast. Störst var skillnaden i juni 2020, då var det 42 procent färre som gifte sig. Minst blev skillnaderna på hösten, i oktober och november var det ungefär lika många som gifte sig under pandemin som under de föregående åren.

Antal giftermål per månad och år 2015–2022

äktenskap.png

Blir det nu bröllopsboom till hösten?

– Det är visserligen fyra månader kvar på året, säger Ann-Marie Persson, men normalt är det färre som gifter sig på hösten. Det skulle därför krävas ett tydligt trendbrott för att det ska bli lika många eller fler vigslar under 2022, jämfört med före pandemin.

Fakta: Lördagar vanligaste vigseldagen

Hur många som gifter sig en enskild månad påverkas av hur många lördagar det är i månaden. Lördagar är den vanligaste dagen för vigsel, så det gör stor skillnad om det är fyra eller fem lördagar i en månad.

I diagrammet kan man också se att februari 2020 sticker ut. Precis innan pandemirestriktionerna infördes var det faktiskt bröllopsyra. Då gifte sig 30 procent fler jämfört med året innan. Det berodde delvis på att det just detta år inföll fem lördagar i februari. Det berodde också på att det var flera speciella datum som kunde väljas som bröllopsdag, och många gifte sig också den 2, 20 och 22 februari 2020. 

Fakta: Om statistiken

Statistiken över giftermål bygger på uppgifter om samtliga folkbokförda personer i Sverige som har gift sig under året.

Skillnader i statistiken mellan antal giftermål och antal gifta beror på att en del av dem som gift sig har gjort det med någon som inte varit folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som ett giftermål, men det är bara en folkbokförd person som har gift sig. Den här principen gäller även statistiken över skilsmässor.

Länkar: 

Antal giftermål och skilsmässor efter region och typ. År 2000–2020

Färre vigslar under coronapandemin

Lägsta antalet giftermål i Sverige på 20 år

Färre sommarbröllop under coronarestriktionerna

Färre flyttade ihop under pandemin (scb.se)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB