Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Ovanligare att nygifta med partner utomlands förenas i Sverige

Senast uppdaterad: 2023-01-17

Nästan var tionde person som gifter sig i Sverige gör det med någon som inte är folkbokförd här. Tiden från vigseln till att paret bor ihop har ökat de senaste åren. Det blir allt vanligare att de inte flyttat ihop inom tre år.

Under perioden 2000–2021 gifte sig omkring 90 000 personer per år i Sverige. I genomsnitt 8 500 gjorde det med någon som inte var folkbokförd i Sverige.

– Antalet har varierat mellan 4 800 och 11 400 personer per år under 2000-talet. De senaste tio åren har det sjunkit relativt kontinuerligt, säger Karin Lundström, demograf på SCB.

I en ny rapport har hon studerat familjeförhållandena hos alla som under åren 2000–2018 gifte sig med någon som inte var folkbokförd i Sverige.

Ökande andel

Oftast bor paren tillsammans i Sverige tre år senare. Men en relativt stor andel hade inte blivit sammanboende tre år efter vigselåret. Andelen har också ökat under senare år.

– En förklaring till ökningen skulle kunna vara försörjningskraven för anhöriginvandring som infördes 2010 och skärptes 2016, säger Karin Lundström.

Andelen gifta som inte hade blivit sammanboende efter tre år ökade i samtliga undersökta inkomstgrupper. Men den ökade tydligare för personerna med lägst inkomst.

– Att andelen som inte blivit sammanboende ökat mest i grupper med lägre inkomst kan tyda på att försörjningskraven haft betydelse.

Ta del av mer information, tabeller och analys i rapporten:

Gifta med person ej folkbokförd i Sverige (pdf)

Fakta: Om statistiken

Statistiken bygger på personer som var folkbokförda i Sverige när de gifte sig.

Sedan maj 2009 har Sverige en könsneutral äktenskapslag. Innan dess gällde lagen om registrerat partnerskap, som infördes 1995. I rapporten likställs registrerade partnerskap med giftermål, vilket innebär att antalet giftermål och antalet personer som gift sig åren 2000–2009 är något större än i den officiella statistiken för de åren.

Länkar

Gifta med person ej folkbokförd i Sverige (pdf)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB