Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Så kan transpersoner inkluderas i undersökningar

Senast uppdaterad: 2021-08-02

Alla som jobbar med enkäter och undersökningar behöver kunna ställa frågor på ett inkluderande sätt. SCB har tagit fram ett stödmaterial till aktörer som vill inkludera binära och ickebinära transpersoner i det arbetet.

Registerbaserade undersökningar utgår vanligtvis från det juridiska könet. Men om kön mäts med en fråga kan det vara otydligt vad som mäts. Är det juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck?

I SCB:s stödmaterial lyfts flera delar som en organisation eller myndighet behöver ta hänsyn till när det gäller inkluderande frågor. Stödmaterialet utgår från tre stadier i undersökningen: designen av undersökningen, svarstillfället och resultatredovisningen.

Samla användarnas erfarenheter

 Det finns behov av att samla användarnas erfarenheter av stödmaterialet för att se hur det har fungerat. Under pandemin har myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen fått prioritera andra frågor, så den här frågan har skjutits lite på framtiden, säger Linda Björneskog, en av de två huvudförfattarna till stödmaterialet och mättekniker på SCB.

SCB fortsätter att följa frågan för att se om stödmaterialet behöver utökas. Flera aktörer vill till exempel gärna se kompletteringar med stöd för frågor riktade till barn och ungdomar.

Länkar

Stödmaterial för att inkludera transpersoner i enkäter och undersökningar (scb.se)

Nytt stöd inkluderar transpersoner i undersökningar (scb.se)

Etiketter