Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Storstäderna drar åt vänster i opinionen

Senast uppdaterad: 2022-03-31

Storstädernas partisympatier drar alltmer åt vänster. Det visar en genomgång av alla SCB:s partisympatiundersökningar sedan 2010.

Hösten 2010 valdes Sverigedemokraterna in i riksdagen varpå den politiska kartan i Sverige ritades om. Under de snart tolv åren som gått sedan dess har samtliga riksdagspartier upplevt toppar och dalar i SCB:s partisympatiundersökningar (PSU). Men över tid framträder ett mönster när statistiken från Sveriges tre storstäder ställs mot resten av landet.

– Med så många partier blir det övergripande mönstret komplext, särskilt med tanke på att block och samarbeten förändrats de senaste åren. Men studerar vi enskilda partier går det att se tydliga skillnader mellan storstäderna och resten av landet, säger Mikaela Järnbert, statistiker på SCB.

Hon fortsätter:

– Ett exempel är att Vänsterpartiet nästan tredubblat sitt stöd i storstäderna men inte alls lika mycket i resten av Sverige. Ett annat är att Sverigedemokraternas sympatier ökat mer utanför storstäderna än i dem.

Storstädernas partisympatier mäts här genom att slå samman resultaten i partisympatiundersökningarna för Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Stormalmö, som utgörs av tolv kommuner (Malmö, Lund, Trelleborg, Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Skurup, Höör, Eslöv och Svedala).

Definitionen av Stormalmö kan eventuellt förklara några av skillnaderna i jämförelsen med Stockholm och Göteborg. Ökningen för Vänsterpartiet är till exempel tydlig i Stockholms och Göteborgs kommuner. Mindre så i Stormalmö. Samtidigt är stödet för Sverigedemokraterna större i Stormalmö än i riket som helhet.

Störst i städerna

Tre partier har konsekvent varit större i storstäderna än i övriga landet: Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Samtidigt har tre andra partier nästan hela tiden varit större utanför storstäderna än i dem: Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

– Moderaternas stöd var tidigare större i storstäderna, men det har varierat lite de senaste åren. Nu är det på ungefär samma nivå. För Centerpartiet är skillnaden tydligare. Där har det skett ett skifte och deras stöd är nu tydligt större i storstäderna än i resten av landet.

Skiftande samarbeten

Sedan 2010 har blockgränserna luckrats upp och samarbeten skiftat, vilket försvårar jämförelser över tid. Men vid en jämförelse av PSU för november 2010 och för november 2021 går det bland annat att urskilja följande skillnader:

De tidigare samarbetspartierna S, MP och V har som grupp ökat i storstäderna men minskat i resten av landet (+5,3 respektive -3,4 procentenheter). Detsamma gäller om C läggs till dessa partier (utvecklingen blir då +11,7 respektive -1,3 procentenheter).

Oppositionspartierna till höger (M, KD, L och SD) har tillsammans tappat sympatier i storstäderna men ökat något i resten av landet (-10,6 respektive +1,5 procentenheter).

Partisympatierna i stad och land*

Partisympatierna i stad och land

*Observera att diagrammens skalor skiljer sig från parti till parti i förhållande till sympatiernas storlek.

 

I Excelfilen nedan finns resultaten från samtliga Partisympatiundersökningar sedan november 2010, uppdelat på storstäderna och övriga Sverige.

PSU 2010–2021 storstäderna och övriga landet (Excel)

Fakta: Partisympatiundersökningen

SCB genomför partisympatiundersökningen (PSU) två gånger varje år, i maj och november.

I PSU ingår två olika mått. Val i dag-skattningen mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”. Partisympatierna mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”.

Statistiken i den här artikeln bygger på svaren om partisympatier, och speglar inte nödvändigtvis vad väljarna avser att rösta på.

Länkar

Något färre avhopp från kommunfullmäktige

Ny PSU: Stiltje i opinionen ett knappt år före valet

SCB:s sida om valet 2022

Partisympatiundersökningen (PSU)

Demokratistatistik

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter