Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Tjänsteresorna störtdök under pandemin

Senast uppdaterad: 2022-05-11

Pandemin har bland mycket annat påverkat hur vi reser i tjänsten. Det syns i utbetalningarna av traktamenten, som störtdök under 2020 och sedan fortsatte nedåt i fjol.

Den som reser i tjänsten och övernattar minst en natt kan ha rätt till traktamente. Under 2019 gjordes drygt 2,5 miljoner traktamentesutbetalningar i samband med löneutbetalningar. Nästan 756 000 individer fick traktamente någon gång under året.

– Ungefär 13 procent av alla som fick en löneutbetalning fick kompensation för minst en tjänsteresa under 2019, säger Fredrik W Andersson, nationalekonom och analytiker på SCB.

I mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten om flera åtgärder och rekommendationer för att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Månaden därpå rasade antalet individer som fick traktamente med drygt 40 procent jämfört med 2019.

– Utvecklingen fortsatte nedåt och i juni låg nedgången på drygt 60 procent jämfört med motsvarande period året före.

Totalt minskade antalet utbetalningar med nästan 40 procent under 2020 jämfört med 2019. I april 2021 började tjänsteresorna öka i förhållande till 2020, men sett över hela året blev det ändå en minskning.

– Förra året minskade utbetalningarna av traktamenten med drygt 11 procent jämfört med 2020, och med närmare 47 procent jämfört med 2019, säger Fredrik W Andersson.

Traktamentesutbetalningar

År Utbetalningar Årlig utveckling (%) Utveckling sedan 2019
2019 2 530 321    
2020 1 528 724 -39,6 -39,6
2021 1 354 542 -11,4 -46,5

Nedgången av antalet tjänsteresor såg olika ut i ekonomins olika sektorer.

– Tjänsteresorna inom det offentliga rasade kraftigt under 2020. För kommunalt anställda rörde det sig i juni 2020 om en nedgång på över 90 procent. För regionerna och staten var minskningarna 85 respektive 77 procent. Det kan jämföras med att drygt varannan tjänsteresa försvann inom den privata sektorn.

I december 2021 låg tjänsteresorna i hela ekonomin drygt 27 procent under nivåerna för 2019. För den privata sektorn var minskningen 24 procent medan den för kommunerna var 57 procent. Statens och regionernas tjänsteresor var 37 respektive 47 procent färre.

Fakta: De fick traktamente 2019

Av alla som fick traktamente under 2019 var 36 procent kvinnor och 64 procent män.

Bland kvinnor är det vanligare att högutbildade personer (minst en treårig eftergymnasial utbildning) övernattar på annan ort inom tjänsten än bland män. Nästan 70 procent männen som fick traktamenten hade en lägre utbildningsnivå än en treårig eftergymnasial utbildning.

Källa: Skatteverkets arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI).

Länkar

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter

Text- och innehållsansvariga