Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Vem plockar jordgubbarna?

Senast uppdaterad: 2020-05-12

Coronakrisen påverkar säsongsjobben. Förra året betalades drygt en miljard kronor ut i lön till utländsk arbetskraft i skogs-, jordbruks- och fiskenäringen. Bärplockningen, som snart har säsong, riskerar att förlora den här arbetskraften.

Sverige importerar nästan 7 500 ton jordgubbar och smultron från utlandet varje år. Starkast är efterfrågan under våren, innan de svenska bären mognat. När sommaren kommer är det främst den utländska arbetskraften vi förlitar oss på för att skörda svenska jordgubbar och smultron.

Sveriges utländska arbetskraft inom jordbruk, skogsbruk och fiske i löneinkomst, miljoner kronor per månad, 2019

Diagram: Sveriges utländska arbetskraft inom jordbruk, skogsbruk och fiske i löneinkomst, miljoner kronor per månad

Under juli förra året skickades 6 400 löneutbetalningar till personer som inte var folkbokförda i Sverige, och som arbetade inom branschen jordbruk, skogsbruk och fiske. Exakt hur många som plockade jordgubbar är inte känt, men de 15 största bärodlingsföretagen i Sverige betalade 66 procent av lönerna till utländsk arbetskraft.

I Skåne behövs denna arbetskraft allra mest. Cirka en tredjedel av den utländska arbetskraften i jordbruksnäringen arbetar i vanliga fall i Skåne län. Men i och med den begränsade rörligheten som följer av coronakrisen hotas bärplockningen.

Skånes utländska arbetskraft inom jordbruk, skogsbruk och fiske, i miljoner kronor per månad

2019Skåne
Januari 9,18
Februari 9,43
Mars 13,89
April 21,26
Maj 25,79
Juni 39,57
Juli 49,70
Augusti 56,32
September 40,49
Oktober 42,24
November 31,12
December 18,60
Totalsumma 357,58

Jordbruks-, skogs- och fiskenäringen blir därför mer beroende av inhemsk arbetskraft. Sett till sommarjobben bland ungdomar förra året var det väldigt få som arbetade i de här näringarna. Räknas den utländska arbetskraften bort är medelåldern drygt 30 år, och en genomsnittlig löneutbetalning ligger på cirka 15 000 kr.

Säsongsanställningarna har också blivit en fråga om hur man ska tänka kring livsmedel och beredskap i kris. Jordgubbar och smultron räknas kanske inte till en avgörande livsmedelsgrupp, men efterfrågan på svenska bär under säsong är hög. I snitt konsumerar svenskar cirka två  kilo jordgubbar per person varje år, enligt siffror från Jordbruksverket. Och ungefär  20 000 ton jordgubbar beräknas behöva plockas på svensk mark under säsong.

Källor:

Egna beräkningar, SCB

Jordbruksverket, siffror från 2019

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Text- och innehållsansvariga