Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2021

Kronor

    Antal Genomsnittlig månadslön
SNI2007 Näringsgren Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män
  Samtliga 831 700 629 500 202 200 33 000 32 900 33 400
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 3 300 770 2 500 35 800 37 200 35 300
F Byggverksamhet 7 400 2 300 5 000 34 400 34 700 34 200
I Hotell- och restaurangverksamhet 1 600 1 200 420 29 400 29 100 30 200
L Fastighetsverksamhet 3 900 1 800 2 100 36 200 34 800 37 500
N Uthyrning, fastighetsservice; resetjänster och andra stödtjänster 3 000 1 100 1 900 31 300 30 100 31 900
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 119 800 81 700 38 100 38 900 38 400 39 900
84.1 Offentlig förvaltning 112 700 80 700 32 000 39 000 38 400 40 500
84.111 Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 4 700 3 200 1 500 42 500 41 100 45 500
84.115 Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 49 200 33 800 15 400 39 900 39 100 41 600
84.121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 12 600 9 900 2 700 38 300 37 700 40 600
84.124 Administration av omsorg och socialtjänst 26 800 21 900 4 900 37 400 37 300 37 700
84.131 Administration av infrastrukturprogram 8 200 4 500 3 700 40 500 40 000 41 100
84.2 Offentliga tjänster 7 200 1 000 6 200 36 800 37 100 36 800
P Utbildning 326 100 254 300 71 800 33 600 33 500 33 900
85.1 Förskoleutbildning 89 000 82 600 6 400 29 700 29 800 28 300
85.2 Grundskoleutbildning 183 300 138 200 45 100 34 300 34 700 33 100
85.3 Gymnasial utbildning 47 100 29 300 17 800 37 800 37 700 38 000
85.311 Studieförberedande gymnasial utbildning 29 500 17 900 11 600 38 100 38 000 38 300
85.312 Kommunal vuxenutbildning o.d. 7 600 5 600 2 000 37 600 37 800 37 100
85.321 Gymnasial yrkesutbildning 7 900 4 500 3 400 37 200 36 800 37 700
85.5 Vuxenutbildning och övrig utbildning 5 000 3 000 2 000 34 300 34 600 33 800
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 348 700 275 700 73 000 30 400 30 700 29 500
86.1 Sluten sjukvård 1 600 1 200 330 41 400 39 100 50 000
87.2 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem 36 100 27 000 9 100 31 200 31 400 30 700
87.3 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer 107 800 92 400 15 300 30 600 30 900 29 200
88.1 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 173 500 131 600 41 900 29 300 29 500 28 500
88.101 Öppna sociala insatser för äldre personer 159 700 121 000 38 700 29 100 29 400 28 300
88.102 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 13 800 10 600 3 200 30 800 31 000 30 200
88.9 Andra öppna sociala insatser 23 200 18 700 4 500 36 000 36 200 35 100
R Kultur, nöje och fritid 16 900 10 000 6 800 31 700 32 000 31 300

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslöner dividerat med antalet individer.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?