Till innehåll på sidan

Allmänna val, valresultat, 2010:

Valdeltagandet minskade i samtliga valdistrikt i omvalen

Statistiknyhet från SCB 2011-07-14 9.30

Valdeltagandet sjönk i alla valdistrikt i omvalen till Västra Götalands läns landsting och till Örebros kommunfullmäktige i den nordöstra valkretsen. Som mest sjönk valdeltagandet med 50,6 procentenheter, vilket skedde i valdistriktet Åmål norra – Mo.

Valdeltagandet minskade kraftigt vid omvalet i Västra Götaland. Totalt röstade cirka 550 000 personer där, vilket var cirka 450 000 personer färre jämfört med det ordinarie valet 2010. Valdeltagandet i omvalet i Västra Götaland blev därmed 44,1 procent, en minskning med 36,5 procentenheter. Även i Örebros nordöstra valkrets minskade valdeltagandet kraftigt, från 83,4 till 63,3 procent.

Valdeltagandet i omvalet till Västra Götalands läns landsting minskade i samtliga valdistrikt jämfört med det ordinarie valet. Den största tillbakagången skedde i valdistriktet Åmål norra – Mo där valdeltagandet minskade med 50,6 procentenheter. I Askim, Hult i Göteborg var tillbakagången i omvalet till landstingsfullmäktige minst. Valdeltagandet minskade med 21,4 procentenheter där.

Även i Örebros nordöstra valkrets minskade valdeltagandet i samtliga valdistrikt. Valdistriktet Järntorget stod för den enskilt största nedgången av valdeltagande, 28,0 procentenheter. I Vivalla västra minskade valdeltagandet med 11,5 procentenheter vilket var den minsta tillbakagången på valdistriktsnivå.

Fler röstberättigade

I samband med omvalen togs en ny röstlängd fram. Antalet röstberättigade hade i omvalet i Västra Götaland ökat med 5 672 personer jämfört med i det ordinarie valet. I Örebros nordöstra valkrets ökade antalet röstberättigade med 250 personer i omvalet jämfört med i det ordinarie valet.

Landstingsfullmäktigvalen i Västra Götalands län, ordinarie val 2010 och omval 2011. Antal röstberättigade och röstande i antal och procent
 Ordinarie
val 2010
Omval
2011
Differens
Röstberättigade
1 240 519 1 246 191 5 672
Antal röstande
999 523 548 950 -450 573
Andel röstande
80,6 44,1 -36,5

Kommunfullmäktigvalet i Örebros nordöstra valkrets, ordinarie val 2010 och omval 2011. Antal röstberättigade och röstande i antal och procent
 Ordinarie
val 2010
Omval
2011
Differens
Röstberättigade
27 395 27 645 250
Antal röstande
22 835 17 512 -5 323
Andel röstande
83,4 63,3 -20,0

Landstingsfullmäktigvalen i Västra Götalands län, ordinarie val 2010 och omval 2011. Förändring av valdeltagandet, störst och minst förändring efter valdistrikt
ValdistriktKommunOrdinarie
val 2010
Omval
2011
Differens
(procent-enheter)

Störst förändring

       
Åmål norra - Mo
Åmål
82,6 32,0 -50,6
Skärhamn 1
Tjörn
83,5 33,3 -50,2
Tösse - Fröskog - Ånimskog
Åmål
76,7 27,6 -49,1

Minst förändring

       
Frölunda, Frölunda torg
Göteborg
59,0 36,5 -22,5
Bergsjön, Gärdsmosse
Göteborg
44,0 21,7 -22,3
Askim, Hult
Göteborg
86,7 65,3 -21,4

Kommunfullmäktigvalet i Örebros nordöstra valkrets, ordinarie val 2010 och omval 2011. Förändring av valdeltagandet, störst och minst förändring efter valdistrikt
ValdistriktKommunOrdinarie
val 2010
Omval
2011
Differens
(procent-
enheter)

Störst förändring

       
Järntorget
Örebro
82,8 54,8 -28,0
Rinkaby
Örebro
89,7 64,8 -24,8
Hjortstorp
Örebro
79,9 55,1 -24,8

Minst förändring

       
Vivalla östra
Örebro
65,4 52,0 -13,3
Vivalla norra
Örebro
64,8 52,7 -12,1
Vivalla västra
Örebro
62,8 51,3 -11,5

Definitioner och förklaringar

Den 15 juni 2011 hölls omval till Västra Götalands läns landsting och till kommunfullmäktige i Örebros nordöstra valkrets. Bakgrunden till omvalen var att det förekom ett antal fel vid det ordinarie valet och att Valprövningsnämnden bedömde det som att dessa fel med stor sannolikhet kunde ha påverkat mandatfördelningen.

En mindre andel förtidsröster, huvudsakligen röster avgivna under valdagen, kan inte hänföras till enskilda valdistrikt. Dessa röster ingår därmed inte i de redovisningar som görs här. Det innebär bland annat att valdeltagandet per valdistrikt underskattas något. Dessa sent avgivna förtidsröster utgör dock endast cirka 2–3 procent av det totala antalet avgivna röster.

Publikation

I rapporterna Allmänna valen, Del 2 och Allmänna valen, Del 3 finns detaljerade redovisningar av valresultaten i landstings- och kommunfullmäktigvalen den 19 september 2010.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se