Till innehåll på sidan

Årliga energibalanser

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-11-15

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jeffrey Berard

Telefon
016-544 21 17
E-post
jeffrey.berard@energimyndigheten.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0202