Till innehåll på sidan

Hushållens finansiella sparande i vissa finansiella tillgångar, mdkr

Hushållens finansiella sparande i vissa finansiella tillgångar, mdkr

Definitioner och förklaringar

Diagrammet visar hushållens finansiella sparande i vissa finansiella tillgångar. De finansiella instrument som ingår är inlåning, certifikat, obligationer, aktier, fondandelar, bostadsrättsandelar samt privat försäkringssparande. De finansiella instrument som inte ingår är fritidshusägande i utlandet, kollektivt försäkringssparande, skadeförsäkringssparande, PPM och periodiseringsposterna.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-16

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se