Till innehåll på sidan

Aktier

Undersökningar om Aktier

Aktieägarstatistik

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken visar ägandet av aktier fördelat på samhällssektorer, utländska ägare, uppgifter om värdepapperskonton och antal noterade bolag fördelade på marknadsplats. För hushållen visas också andelen aktieägare i befolkningen, fördelat på kön, ålder, taxerad inkomst och genomsnittliga portföljstorlekar.

Aktier, Hushåll

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

Aktier, Hushåll, Sparande, Tillgångar och skulder

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken visar hur de större försäkringsföretagen som står under Finansinspektionens tillsyn förvaltar sina tillgångar, vilka premier som betalas in respektive vilka belopp som betalas ut, hur bolagens finansiella skulder fördelas med mera. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar.

Aktier, Tillgångar och skulder

Betalningsbalansen (BoP)

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

Aktier, Bytesbalans, Investeringar, Tillgångar och skulder, Tjänsteexport, Transaktioner, Transfereringar