Till innehåll på sidan

Statistik om dödsorsaker

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-06-22

Statistiken visar bland annat dödsorsaker fördelat på ålder och kön och dödsorsaker under första levnadsåret fördelat på ålder och kön.

För den här statistiken ansvarar:
Socialstyrelsen (SoS)

Socialstyrelsen (SoS) logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Socialstyrelsen

Telefon
075-247 30 00
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/hs0301