Till innehåll på sidan

Födda och döda

Undersökningar om Födda och döda

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Rapporten omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige med uppgifter om mödrarna (såsom ålder, rökvanor, BMI, läkemedel, förlossningssätt, smärtlindring, graviditetslängd, diagnoser och åtgärder) och de nyfödda barnen (såsom börd, födelsevikt, längd, Apgar och diagnoser).

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Fruktsamhet Födda och döda Hälso- och sjukvård

Statistik om hjärtinfarkter

Statistiken visar antal personer som vårdats i sluten vård för akut hjärtinfarkt och uppgifter om avlidna med hjärtinfarkt som dödsorsak efter ålder, kön och län.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Födda och döda Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård

Fosterskador och kromosomavvikelser

Statistiken visar fosterskador och kromosomavvikelser hos nyfödda barn, både levande födda och dödfödda, och hos foster vid graviditeter avbrutna på grund av fosterskador.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Födda och döda Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård

Statistik om dödsorsaker

Statistiken visar bland annat dödsorsaker fördelat på ålder och kön och dödsorsaker under första levnadsåret fördelat på ålder och kön.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Födda och döda Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård