Till innehåll på sidan

Sysselsättning i skogsbruket

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-12-07

Statistiken visar antal anställda, antal sysselsatta samt arbetsskador och viss inkomststatistik för skogsbruket (SNI 02) och skogsindustrin (SNI 16 och 17). Utöver det finns även statistik om självverksamheten inom skogsbruket.

Statistiken sammanställs huvudsakligen från befintliga undersökningar och register hos SCB och Arbetsmiljöverket som t ex Arbetskraftsundersökningarna och Företagens ekonomi.

För den här statistiken ansvarar:
Skogsstyrelsen

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Skogsstyrelsen

Telefon
036-35 93 00
E-post
statistik@skogsstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0501