Till innehåll på sidan

Sysselsättning i skogsbruket

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-12-15

Statistiken visar sysselsättningen inom det storskaliga skogsbruket, det vill säga företag med minst 5 000 hektar skog.

För den här statistiken ansvarar:
Skogsstyrelsen

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Skogsstyrelsen

Telefon
036-35 93 00
E-post
statistik@skogsstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0501