Till innehåll på sidan

Folkbiblioteksstatistik

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar verksamheten vid kommunbiblioteken. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

För den här statistiken ansvarar:
Kungliga biblioteket (KB)

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Kungliga biblioteket

Cecilia Ranemo

Telefon
010-709 36 39
E-post
cecilia.ranemo@kb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ku0101