Till innehåll på sidan

Bibliotek

Undersökningar om Bibliotek

Folkbiblioteksstatistik

Statistiken visar verksamheten vid kommunbiblioteken. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Etiketter: Bibliotek Utlåning Folkbibliotek

Forskningsbiblioteksstatistik

Statistiken ger en årlig redovisning av verksamheten vid forskningsbiblioteken. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Etiketter: Bibliotek Universitetsbibliotek Högskolebibliotek

Skolbiblioteksstatistik

Statistiken visar förekomst av skolbibliotek, elevernas tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekens verksamhet. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Etiketter: Bibliotek Skolbibliotek

Sjukhusbiblioteksstatistik

Statistiken ger en årlig redovisning av verksamheten vid sjukhusbiblioteken. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Etiketter: Bibliotek Sjukhusbibliotek

Offentligt finansierade bibliotek

De offentligt finansierade biblioteken i Sverige vars biblioteksorganisation har minst 0,5 årsverke avsatt bemanning för biblioteksverksamhet. Alla bibliotekstyper omfattas, till exempel folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och sjukhusbibliotek.

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Etiketter: Bibliotek Folkbibliotek Sjukhusbibliotek Skolbibliotek Universitetsbibliotek Högskolebibliotek Specialbibliotek Myndighetsbibliotek