Till innehåll på sidan

Folkbibliotek

Undersökningar om Folkbibliotek

Folkbiblioteksstatistik

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Statistiken visar verksamheten vid kommunbiblioteken. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

Bibliotek, Utlåning, Folkbibliotek

Offentligt finansierade bibliotek

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

De offentligt finansierade biblioteken i Sverige vars biblioteksorganisation har minst 0,5 årsverke avsatt bemanning för biblioteksverksamhet. Alla bibliotekstyper omfattas, till exempel folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och sjukhusbibliotek.

Bibliotek, Folkbibliotek, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, Universitetsbibliotek, Högskolebibliotek, Specialbibliotek, Myndighetsbibliotek