Till innehåll på sidan

Geografisk bearbetning och analys

SCB kan genom geografiska bearbetningar och analyser ta fram underlag för planering och utredningsverksamhet.

Den officiella statistiken om bland annat markanvändning, bostäder och befolkningsstruktur är ett viktigt underlag i samhällsplanering och utredningsverksamhet. Ibland finns behov av underlag med fokus på plats eller geografiska förhållanden som den officiella statistiken inte kan besvara.

SCB kan kombinera flera olika register med geografisk information för att ta fram underlag som spänner över olika statistikområden, med geografi som den gemensamma faktorn. I regel sker bearbetningar med hjälp av geografiska informationssystem (GIS).

Här är exempel på statistik som vi kan ta fram:

  • Hur mycket byggbar mark det finns
  • Hur mycket det byggs längs kusten
  • Hur skolgårdarnas storlek skiljer sig åt mellan kommuner
  • Konsekvenser vid översvämnings-förvaltningsindex som visar exploateringstryck i landskapet
  • Geografiska kluster med enskilt avlopp

Så här levererar vi

Statistiken kan levereras i en rapport, en tabell, en karta eller som geografiska data för egen vidarebearbetning.

Pris

Kontakta mark.vatten.gis@scb.se för pris.

Prissättning på SCB

 

Kontakta oss