Till innehåll på sidan

Den svenska statsskulden

Nästa publicering: 2021-12-07

Statistiken visar statsskuldens storlek, sammansättning och förändring över tid.

För den här statistiken ansvarar:
Riksgälden

Riksgälden logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Riksgälden

Telefon
08-613 45 00
E-post
riksgalden@riksgalden.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0202