Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Befolkningsprognos för Sverige

Senast uppdaterad: 2021-09-14

I januari 2017 blev vi fler än 10 miljoner invånare. År 2034 beräknas folkmängden passera 11 miljoner. År 2070 kommer vi att vara nästan 13 miljoner.

En befolkningsprognos, eller befolkningsframskrivning som vi säger på SCB, är en beräkning av hur stor befolkningen kommer att bli i framtiden. För att få fram siffran gör vi en uppskattning av hur många som kommer att födas och dö, och hur många som kommer att invandra till och utvandra från Sverige.

De senaste åren har befolkningen vuxit snabbt. Enligt vår befolkningsprognos kommer folkmängden att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år de kommande åren. Det är en långsammare ökningstakt än de närmast föregående åren.

År 1969 hade Sverige 8 miljoner invånare. Under 2004 blev vi 9 miljoner. Det tog alltså 35 år för befolkningen att öka med en miljon. Att nå nivån 10 miljoner invånare tog oss betydligt kortare tid, 13 år. Det skedde i januari 2017. Det var bara 13 år senare. Därefter beräknas befolkningen öka långsammare. Nästa gräns, 11 miljoner, väntas vi passera 2034, alltså 17 år efter att folkmängden passerade 10 miljoner. 

 

Invandring påverkar befolkningen

Invandringen är högre än utvandringen, vilket är en av anledningarna till att befolkningen ökar. Från sekelskiftet 2000 och fram till 2016 ökade invandringen tydligt. Efter 2016 har invandringen minskat, framför allt beroende på en lägre invandring av personer som sökt skydd i Sverige och av deras anhöriga. Det är alltid svårt att göra en prognos för hur invandringen kommer att se ut i framtiden. Krig och konflikter kan leda till att människor behöver söka skydd i andra länder. Hur många som får invandra påverkas också av politiska beslut.

Fler utvandrar när det är svårt att få jobb

Utvandringen beror till stor del på hur arbetsmarknaden ser ut. När det är dåliga tider söker sig fler utomlands för att jobba, och när det är lättare att få jobb stannar fler kvar.

Det föds fler än det dör

Ett annat skäl till att befolkningen kommer att öka är att det föds fler än det dör. Människor lever också längre för varje år som går. Det kan man se om man jämför befolkningspyramiderna. 2020 var nästan var femte person över 65 år. Den gruppen blir ännu större 2070. Då kommer var fjärde invånare att vara över 65 år.

Befolkningspyramid 2021

ÅlderKvinnorMän
0-4 år292 151309 567
5-9 år303 099320 985
10-14 år295 667313 352
15-19 år272 837296 072
20-24 år277 075310 624
25-29 år359 711379 985
30-34 år348 710367 181
35-39 år316 703333 895
40-44 år309 321321 942
45-49 år328 884338 208
50-54 år333 591344 164
55-59 år306 757313 351
60-64 år283 542284 848
65-69 år272 942267 106
70-74 år287 021273 394
75-79 år223 345205 253
80-84 år151 472121 578
85-89 år99 64063 989
90-94 år51 90424 740
95-99 år15 5715 205
100+ år1 832375

En annan tydlig förändring i befolkningen är att det blir allt vanligare att människor i Sverige är födda utomlands. År 2020 var 20 procent födda i ett annat land. Den siffran kommer att öka till 24 procent år 2070.