Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Flyttar inom Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Under 2000-talet har det blivit vanligare att flytta. Oftast flyttar inte folk så långt, utan drygt åtta av tio flyttar ägde rum inom en kommun.

Antal flyttar inom Sverige

2021

1 579 528

Antal kvinnor som flyttat inom Sverige

2021

774 914

Antal män som flyttat inom Sverige

2021

804 614

Under 2021 bytte drygt 1,4 miljoner personer bostad, men antalet flyttar var nästan 1,6 miljoner.

I och med att folkmängden har ökat har även antalet flyttar ökat. Det beror till viss del även på att de som invandrat ofta söker sig till en annan kommun än den de först bosatte sig i. År 2000 var antalet flyttar inom landet drygt 1,2 miljoner, 2021 hade antalet ökat till nästan 1,6 miljoner.

Statistiken över flyttar inom Sverige bygger på folkbokföringsuppgifter. För att räknas som en flytt krävs alltså en adressändring i folkbokföringen.

Antal flyttar inom Sverige per år från år 2000

År200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
20011 217 3191 206 1981 233 6031 264 2161 295 4651 307 5841 328 2971 309 8261 306 1911 316 6821 311 4401 319 5241 355 5051 399 9751 434 3851 405 5941 456 5341 492 1251 510 6701 571 0871 579 528

Unga vuxna flyttar mest

Det finns många skäl att flytta. Man kan vilja lämna föräldrahemmet för att börja studera eller arbeta på annan ort. Andra flyttar när familjen växer eller för att bostaden har blivit för stor.

Under 2021 var det vanligast att flytta bland 19-34 åringar, det vill säga de som är födda mellan åren 1987 och 2002. I den åldersgruppen flyttade drygt var fjärde person.

När vi har passerat pensionsåldern avtar benägenheten att flytta successivt. Av dem som är i åldern 66-85 år är det bara 4 procent som flyttade 2021.

Uppgifterna om ålder i diagrammet nedan är från 31 december 2021.

Antal flyttar inom Sverige efter ålder 2021

År0-4 år5-9 år10-14 år15-19 år20-24 år25-29 år30-34 år35-39 år40-44 år45-49 år50-54 år55-59 år60-64 år65-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85-89 år90-94 år95-99 år100+ år
2021121 33381 89165 30491 038250 361250 734195 431123 66683 92566 32958 03549 38736 60728 76623 40419 12713 72710 8377 0982 256272

De flesta flyttar inom samma län

De flesta flyttar, drygt åtta tiondelar, sker inom ett län. Under 2021 gjordes även 248 530 flyttningar över en länsgräns. Av dem som flyttade över en länsgräns var två av tre mellan 18 och 39 år.

Antal flyttar inom Sverige efter typ 2021

Typ av flyttning2021
Inom fastighet62 668
Mellan fastigheter inom distrikt458 780
Mellan distrikt inom kommun473 210
Mellan kommuner inom län336 340
Över länsgräns248 530