Till innehåll på sidan

Flyttar inom Sverige

Senast uppdaterad: 2023-01-26

2021 var antalet inrikes flyttar i Sverige 1 579 528. Kvinnor stod för totalt 774 914 av flyttarna, och män för 806 614.

På denna sida

Statistiken över flyttar inom Sverige bygger på folkbokföringsuppgifter. För att räknas som en flytt krävs alltså en adressändring i folkbokföringen. Det finns personer som flyttar mer än en gång per år och då finns samtliga deras flyttar med i statistiken.

Flyttar senaste året

Inrikes flyttar senaste året

ÅrKvinnorMänTotalt
2021774 914804 6141 579 528

Flyttar över tid 

I och med att folkmängden har ökat har även antalet flyttar ökat. Det beror till viss del även på att de som invandrat ofta söker sig till en annan kommun än den de först bosatte sig i. År 2000 var antalet flyttar inom landet drygt 1,2 miljoner, 2019 hade antalet passerat 1,5 miljoner. Trenden med ökat antal flyttar har fortsatt även efter det. 

Antal inrikes flyttar per år

Antal inrikes flyttningar efter år
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 247 383 1 217 319 1 206 198 1 233 603 1 264 216 1 295 465 1 307 584 1 328 297 1 309 826 1 306 191 1 316 682 1 311 440 1 319 524 1 355 505 1 399 975 1 434 385 1 405 594 1 456 534 1 492 125 1 510 670 1 571 087 1 579 528

Källa

Visa i Statistikdatabasen

Diagram skapat 2023-01-28

 

Åldersfördelning

Det finns många skäl att flytta. Man kanske lämnar föräldrahemmet för att börja studera eller arbeta på annan ort. Andra flyttar när familjen växer eller för att bostaden har blivit för stor. När vi har passerat pensionsåldern avtar benägenheten att flytta successivt.

Antal inrikes flyttar efter ålder senaste året

Ålder2021
0-4 år121 333
5-9 år81 891
10-14 år65 304
15-19 år91 038
20-24 år250 361
25-29 år250 734
30-34 år195 431
35-39 år123 666
40-44 år83 925
45-49 år66 329
50-54 år58 035
55-59 år49 387
60-64 år36 607
65-69 år28 766
70-74 år23 404
75-79 år19 127
80-84 år13 727
85-89 år10 837
90-94 år7 098
95-99 år2 256
100+ år272

Källa

Visa i Statistikdatabasen

Diagram skapat 2023-01-28

 

Flytta långt eller nära?

De flesta personer flyttar inte särskilt långt. Merparten av flyttarna görs inom inom ett län. Det är också vanligare att man flyttar inom en kommun än att man flyttar till en annan kommun i länet. 

Antal inrikes flyttar efter typ senaste året

Typ av flyttning2021
Inom fastighet62 668
Mellan fastigheter inom distrikt458 780
Mellan distrikt inom kommun473 210
Mellan kommuner inom län336 340
Över länsgräns248 530

Källa

Visa i Statistikdatabasen

Diagram skapat 2023-01-28

 

Källor

Information om statistikens kvalitet, framställning eller ytterligare statistik hittar du under följande undersökningar. 

Befolkningsstatistik

Relaterat innehåll

Boende i Sverige
Hushåll i Sverige