Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Inkomster för personer i Sverige

Senast uppdaterad: 2023-02-06

Den sammanräknade förvärvsinkomsten för kvinnor är mindre än för män. I befolkningen 20–64 år var kvinnors inkomst 83 procent av männens 2021. Däremot har kvinnors inkomster sedan år 2000 ökat mer än mäns, med 47 procent jämfört med 35 procent för män. Det finns även stora regionala skillnader i inkomst.

Medianinkomst i Sverige

2021

356 900

kronor, för personer 20-64 år, som var folkbokförda i Sverige både vid årets början och vid årets slut.

Medianinkomst för kvinnor

2021

325 500

kronor

Medianinkomst för män

2021

390 400

kronor

För att mäta inkomster för personer använder vi här begreppet sammanräknad förvärvsinkomst. Den sammanräknade förvärvsinkomsten innefattar alla skattepliktiga inkomster före skatt, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa och pension. Kapitalinkomster (från bland annat räntor och värdepapper) ingår däremot inte.


Skillnaden mellan könen brukar vara större när man jämför inkomst än när man jämför lön. Förklaringen är att kvinnor oftare än män jobbar deltid, tar ut mer föräldraledighet än män samt som grupp har högre sjukfrånvaro än män. Detta tar man hänsyn till i inkomststatistiken, medan lönestatistiken enbart tittar på heltidslön per månad. Allt detta gör att kvinnors inkomster blir lägre än mäns.

Kvinnors inkomster ökar mer än mäns

När vi jämför inkomster tittar vi här på medianinkomsten. Det betyder den mittersta inkomsten när alla inkomster sorterats i stigande ordning. År 2021 var medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten i åldersgruppen 20–64 år 325 500 kronor för kvinnor och 390 400 kronor för män.

För alla personer i åldrarna 20–64 år var medianinkomsten 356 900 kronor. Kvinnors inkomster ligger därmed på 83 procent av mäns inkomster. Sedan år 2000 har inkomsten för kvinnor ökat med 47 procent fram till 2021, medan männens inkomster har ökat med 35 procent samma period. Då har vi räknat bort effekterna av inflationen, vilket innebär att vi tänker oss att den allmänna prisnivån har varit konstant under perioden.

Tittar man på hur skillnaderna ser ut mellan könen i olika åldrar så är skillnaderna minst för 20-åringar, där kvinnor har 6 procent högre inkomst än män. Mellan 20–29 år ökar medianinkomsten snabbt, men mer för män än för kvinnor, vilket leder till ökade inkomstskillnader. I åldrarna kring 30 år ligger kvinnors inkomst på cirka 78 procent av mäns inkomst. Skillnaderna minskar därefter successivt fram till 60 års ålder, då andelen ligger på 86 procent. Därefter ökar skillnaden igen.

Sammanräknad förvärvsinkomst efter ålder och kön 2021

Kön20 år21 år22 år23 år24 år25 år26 år27 år28 år29 år30 år31 år32 år33 år34 år35 år36 år37 år38 år39 år40 år41 år42 år43 år44 år45 år46 år47 år48 år49 år50 år51 år52 år53 år54 år55 år56 år57 år58 år59 år60 år61 år62 år63 år64 år
Män106,2135,9159,8192,5226,2270,1303,7327,1346,0359,4370,0379,2384,4391,2396,4402,5407,4411,6415,8420,6429,4434,3438,9442,7445,5450,6455,8459,0460,7459,6462,0455,9453,3449,8450,3443,8439,3433,9425,6419,1415,0404,1402,2397,3388,7
Kvinnor112,5113,9119,9135,1168,1204,1239,5262,6274,8283,8289,9292,5298,2303,7308,8315,1321,2328,5335,4344,3352,8359,5368,6370,4376,6381,7383,6387,0389,3389,5388,7384,1382,9381,0379,9376,4371,8369,7364,3359,6356,3347,5344,4335,8322,7

Stora regionala skillnader i inkomst

Inkomstnivåerna skiljer sig mycket mellan olika delar av Sverige. De flesta kommuner med hög medianinkomst ligger i storstadsområdena. Högst medianinkomst hade Danderyd med 502 500 kronor år 2021.

Två kommuner sticker ut i inkomsttoppen. Det är Gällivare och Kiruna, på nionde respektive elfte plats. Båda ligger i Norrbottens län och har under 2000-talet haft en stark inkomstutveckling. Bäst har utvecklingen dock varit i Lomma, följt av Gällivare, Vellinge, Vaxholm och Kiruna. I 22 kommuner har inkomsterna ökat med mer än 50 procent under 2000-talet, med hänsyn tagen till inflationen.

Lägst är inkomsterna i Perstorp i Skåne, följt av Ljusnarsberg och Högsby. Perstorp är även den kommun med lägst inkomstutveckling under 2000-talet. I nio kommuner har utvecklingen varit lägre än 30 procent.

Kommunerna med högst medianinkomst 2021

Sammanräknad förvärvsinkomst för befolkningen 20-64 år

Kommun Medianinkomst
Danderyd 502 500
Lomma 486 000
Täby 465 800
Vaxholm 451 100
Lidingö 448 100
Vellinge 441 400
Nacka 440 500
Ekerö 439 200
Gällivare 427 100
Nykvarn 425 400

Kommunerna med lägst medianinkomst 2021

Sammanräknad förvärvsinkomst för befolkningen 20-64 år

Kommun Medianinkomst
Perstorp 296 400
Ljusnarsberg 307 200
Högsby 307 600
Hällefors 313 300
Flen 313 600
Botkyrka 315 400
Filipstad 315 800
Vilhelmina 316 200
Lessebo 318 700
Ragunda 319 200

Lägre inkomster bland utlandsfödda

Medianinkomsten för personer födda utomlands låg 2021 på 280 300 kronor. Det är 74 procent av beloppet för personer födda i Sverige, 378 800 kronor. Lägst medianinkomst har personer från Afrika och Asien, som låg på 59 respektive 63 procent av svenskföddas inkomst. Personer födda i andra nordiska länder hade däremot en medianinkomst på nästan samma nivå som de födda i Sverige.

De utlandsfödda som har varit en längre tid i landet har betydligt högre inkomster. De som bott i Sverige i minst 20 år har en medianinkomst på 92 procent av svenskföddas inkomst. För kvinnor är den siffran 96 procent, och för män 89 procent.

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför statistik mellan olika kommuner. 

Etiketter